Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

ANNIMARY.com
Armand Lonquestraat 16
B-9050 GENTBRUGGE
BELGIË

BTW BE 0658.851.318
IBAN: BE06 9730 4248 4822
BIC: ARSPBE22

Contactpersoon: Andy Van de Walle

+32(0)487-46-89-57
www.annimary.com

De e-commerce website van ANNIMARY.com, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 9050 GENTBRUGGE, Armand Lonquestraat 16, BTW BE 0658.851.318, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling en aankoop die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling of aankoop via www.annimary.com, www.facebook.com/annimaryfashion of www.facebook.com/groups/annimaryshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ANNIMARY.com aanvaard zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, steeds inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Er worden bijkomend verzendingskosten aangerekend. Deze zijn afhankelijk van de totale aankoopprijs, het land van bestemming en de levering naar een adres of postpunt/parcelshop. Meer info in artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ANNIMARY.com niet. ANNIMARY.com is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ANNIMARY.com is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail (info@annimary.com).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ANNIMARY.com. ANNIMARY.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De Klant kan in de webshop een artikel of een groep van artikels aanklikken om “toe te voegen aan de winkelwagen”. Na het winkelen moet de Klant naar de winkelwagen gaan. Daarin staat een overzicht van alles wat de Klant wenst te kopen. Hierbij de Klant nog items verwijderen, hoeveelheden aanpassen of nog verder winkelen.

Om de aankoop vervolgens af te ronden moet de Klant eerst zijn persoonlijke gegevens meedelen alsook het verzendingsadres. Hiervoor kan de Klant een account aanmaken of inloggen in zijn bestaande klantenaccount. De Klant kan ook afrekenen zonder een account aan te maken.

Tenslotte moet de Klant zijn aankoop betalen. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmogelijkheden:

 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • iDeal
 • Mollie
 • Sofort Banking
 • Bancontact / Mister Cash
 • KBC / CBC
 • Belfius DirectNet
 • Carte Bancaire / Carte Blue
 • V Pay
 • American Express
 • IBAN

ANNIMARY.com rekent geen kosten aan voor de verschillende betalingsmogelijkheden.

Na ontvangst van de betaling is de aankoop definitief en ontvangt de Klant zijn factuur via e-mail. ANNIMARY.com is gerechtigd een aankoop te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot aankopen waarbij de Klant betrokken is.

Na ontvangst van de betaling van de aankoop van de Klant is de aankoop definitief en zal ANNIMARY.com de kledingstukken naar de Klant verzenden.

Artikelen aangekocht via ANNIMARY.com worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië . De levering gebeurt door B-Post (België) en door DPD (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië).

ANNIMARY.com hanteert onderstaande verzendingstarieven (prijzen in EUR, incl. 21% BTW):

Zelf afhalenGRATIS
LAND VAN BESTEMMINGNAAR EEN PICK UP PUNT (B-POST of DPD)NAAR EEN ADRESGRATIS VERZENDING VANAF (*)
Belgi뀠4,25€ 5,70€ 100,00
Nederland€ 7,55€ 8,95€ 150,00
Luxemburg€ 7,55€ 10,50€ 185,00
Duitsland€ 7,55€ 9,95€ 175,00
Frankrijk€ 11,20€ 13,60€ 235,00
Groot-Brittanni뀠11,80€ 14,80€ 255,00

(*) rond je aankoop in 1 klik af tot gratis verzending met een waardebon vanaf 1 cent!!

De Klant kan zijn aankoop gratis komen afhalen op de hoofdzetel van ANNIMARY.com (Armand Lonquestraat 16 te 9050 GENTBRUGGE, BELGIË). Indien de Klant kiest voor deze optie zal ANNIMARY.com de Klant na de aankoop per e-mail contacteren om samen een afhaalmoment af te spreken.

Verzending in België

ANNIMARY.com verzendt in België via B-Post. De Klant kan steeds kiezen tussen een levering op een privé/werkadres OF een levering in een PostPunt/Pakjesautomaat. De Klant ontvangt bij iedere levering een track-&-trace code waarmee de Klant de levering kan opvolgen. De levering duurt maximum 2 werkdagen.

Verzending naar Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië

ANNIMARY.com verzendt naar Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië via DPD. De Klant kan steeds kiezen tussen een levering op een privé/werkadres OF een levering in een DPD Parcelshop. De Klant ontvangt bij iedere levering een track-&-trace code waarmee de Klant de levering kan opvolgen. De levering duurt maximum 2 werkdagen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na de aankoop. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ANNIMARY.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ANNIMARY.com was geboden.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ANNIMARY.com.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ANNIMARY.com te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ANNIMARY.com.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ANNIMARY.com, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 9050 GENTBRUGGE, Armand Lonquestraat 16, tel. +32(0)487-46-89-57, info@annimary.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ANNIMARY.com heeft meegedeeld, terugzenden naar ANNIMARY.com, Armand Lonquestraat 16 te 9050 GENTBRUGGE, BELGIË. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ANNIMARY.com zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ANNIMARY.com alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ANNIMARY.com op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ANNIMARY.com wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ANNIMARY.com geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

ANNIMARY.com betaalt de Klant terug via zijn zichtrekening, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met ANNIMARY.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ANNIMARY.com.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ANNIMARY.com zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De klantendienst van ANNIMARY.com is bereikbaar via e-mail (info@annimary.com), op het telefoonnummer +32-(0)487-46-89-57 of per post op het volgende adres: Armand Lonquestraat 16, 9050 GENTBRUGGE, BELGIË. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ANNIMARY.com beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt ANNIMARY.com zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, ANNIMARY.com, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De aan de Klant gevraagde persoonsgegevens zijn enkel en alleen bestemd voor intern gebruik bij ANNIMARY.com. ANNIMARY.com gebruikt deze voor de verwerking van de aankoop en voor het aanvullen van het klantenbestand.

ANNIMARY.com gebruikt het klantenbestand om de Klant op de hoogte te houden van de activiteiten en commerciële acties van de webshop. Indien de Klant dit niet (langer) wenst kan de Klant dit via e-mail (info@annimary.com) laten weten. ANNIMARY.com zal er vervolgens voor zorgen dat de Klant niet langer gecontacteerd wordt. Deze procedure is geheel kosteloos.

ANNIMARY.com behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ANNIMARY.com, Armand Lonquestraat 16, 9050 GENTBRUGGE, BELGIË, info@annimary.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ANNIMARY.com heeft dus geen toegang tot zijn paswoord.

ANNIMARY.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de Klant ANNIMARY.com contacteren via info@annimary.com.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer deze een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

ANNIMARY.com gebruikt onderstaande cookies:

 • First party cookies” zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • Third Party cookies” zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing- of advertentieplug-in; bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant moet wel rekening houden met het feit dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van ANNIMARY.com, gaat de Klant akkoord met het gebruik van de cookies van ANNIMARY.com.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ANNIMARY.com om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ANNIMARY.com. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.