Privacy

privacy

ANNIMARY.com respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door ons gevraagde persoonsgegevens zijn enkel en alleen bestemd voor intern gebruik bij ANNIMARY.com. Wij gebruiken deze voor de verwerking van de aankoop en voor het aanvullen van ons klantenbestand.  

ANNIMARY.com gebruikt het klantenbestand om je op de hoogte te houden van de activiteiten en commerciële acties van de webshop. Indien je dit niet langer wenst kan je ons dit via e-mail (info@annimary.com) laten weten. ANNIMARY.com zal er vervolgens voor zorgen dat je niet langer gecontacteerd wordt. Deze procedure is geheel kosteloos.

ANNIMARY.com behandelt je gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Je beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ANNIMARY.com, Armand Lonquestraat 16, 9050 GENTBRUGGE, BELGIË, info@annimary.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van je wachtwoord. Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, ANNIMARY.com heeft dus geen toegang tot je wachtwoord.

ANNIMARY.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien je vragen heeft over ons privacy beleid, kan je ons contacteren via e-mail naar info@annimary.com.